Phân bón

Phân bón

CỬU LONG ĐỎ

Phân bón hữu cơ sinh học

Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và cân bằng các chất hữu cơ giúp cây phát triển rễ.

Giảm các bệnh khô cành, nấm trái.

Tăng hàm lượng mùn hữu cơ trong đất, giúp cải tạo các vùng đất bị nhiễm mặn, chua phèn ….

Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

CỬU LONG XANH

Phân bón hữu cơ vi sinh

Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và cân đối cho cây trồng một cách nhanh chóng. Tăng hàm lượng mùn hữu cơ trong đất giúp cho đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, chống rửa trôi, xói mòn và giúp cải tạo nhanh đất bị lão hóa, bạc màu.

Cung cấp các chủng vi sinh hữu ích cho đất như: vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật phân hủy cellulose.

Thích hợp sử dụng trong giai đoạn cần bón thúc.

CỬU LONG TRẮNG

Phân bón hữu cơ vi sinh

Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng cho cây trồng phát triển toàn diện. Nâng cao tỷ lệ đậu hoa kết quả, giảm vàng lá. Duy trì năng suất cao và ổn định.

Bổ sung mùn hữu cơ làm cho đất tơi xốp, giữ ẩm tốt, chống rửa trôi. Kết hợp với các vi sinh vật có lợi giúp thúc đẩy quá trình hấp thụ các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng và vi lượng của cây trồng. Cân bằng độ pH cho đất.

Thích hợp sử dụng trong mọi giai đoạn phát triển của cây.

Đối tác chiến lược